Sắp diễn ra “Hội chợ mini cuối tuần tại Trung tâm trưng bày, giới thiệu kết nối kinh doanh & tiêu thụ sản phẩm OCOP”

Hội chợ mini cuối tuần với chủ đề: ” Ly cà phê Ban Mê”  sẽ diễn ra tại Trung tâm trưng bày, giới thiệu kết nối kinh doanh & tiêu thụ sản phẩm OCOP

Kính mời các quý doanh nghiệp đến tham gia!

 Micro-finance & Community Development Institute (MACDI)
Address: No. 15, 324/22 Alley, Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi
Tel: + 84-24 3759 0344 | Fax: + 84-4 3759 0344
Email: macdivn@gmail.com | Website: www.macdi.org