News – Events

Hội chợ mini cuối tuần với chủ đề “Ly cà phê Ban Mê”

Trong 2 ngày 20-21/08/2022 vừa qua tại Trung tâm trưng bày, giới thiệu , kết nối kinh doanh & tiêu thụ sản phẩm OCOP đã diễn ra Hội chợ mini cuối tuần với chủ đề “Ly cà phê Ban Mê” với đơn vị tổ chức là Câu lạc bộ OCOP SEMs VIETNAM

Sáng kiến cộng đồng về sức khỏe sinh sản

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn hai huyện Lạc Sơn và Lương Sơn tỉnh Hòa Bình đang diễn ra Dự án: “Cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thông qua tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ nạo phá thai an toàn, thân thiện ở Việt Nam”. Dự … Chi tiết

Macdi tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm

Vừa qua, tại xã Cán Tỷ, Hội phụ nữ tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện Tài chính vĩ mô và Phát triển cộng đồng (Macdi) tổ chức Lễ khởi động dự án “Tăng cường năng lực phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm”. Dự án được tài trợ bởi Quỹ … Chi tiết

MACDI sẵn sàng khởi động Dự án: Cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thông qua tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ nạo phá thai an toàn, thân thiện ở Việt Nam

Từ ngày 15-18/6/2021 tại hai huyện Lương Sơn và Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình, sẽ diễn ra chuỗi Tập huấn về sức khỏe sinh sản và nạo phá thai an toàn thuộc dự án Cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thông qua tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ nạo … Chi tiết

MACDI’s Branding Case Study

1. TUYET HOA RICE CO-OPERATIVE Project: Consulting on registering collective mark (Agricultural development Project Ha Tinh Province) Date: Year 2017 – 2018 Total budget: 275,950,000VND Main activities: Build the collective mark of Tuyet Hoa Rice. Create management organizing system and use collective mark. Create document system on managing and using collective mark. Support Tuyet Hoa Rice brand to build the … Chi tiết

Chương trình tập huấn, đào tạo thiết kế và làm sản phẩm lanh tại HTX Lanh Cán Tỷ

Dự án “Tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm, góp phần bảo tồn đa dạng vùng cao nguyên đá Đồng Văn” – VNM/ICCA-GSI/2020/01. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Chương trình phát triển … Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG NHÀ LƯỚI ƯƠM GIỐNG CÂY TẠI XÃ CÁN TỶ, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG

Viện Tài chính Vi mô và Phát triển Cộng đồng (MACDI) hiện đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học” tài trợ bởi GEF SGP UNDP tại xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh … Chi tiết

Trang 1 / 41234


Micro-finance & Community Development Institute (MACDI)
Address: No. 15, 324/22 Alley, Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi
Tel: + 84-24 3759 0344 | Fax: + 84-4 3759 0344
Email: macdivn@gmail.com | Website: www.macdi.org