MACDI tham dự Hội thảo Vì sự tiến triển của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vào ngày 27/4/2021 vừa qua đã diễn ra Hội thảo Vì sự tiến triển của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập – RCI tổ chức hội thảo này, với mục tiêu thúc đẩy, kết nối ự hợp tác, chia sẻ và tư liệu hóa các mô hình giáo dục hòa nhập vì sự phát triển của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt tại các trường học hòa nhập.

Các trẻ em khuyết tật biểu diễn văn nghệ trong Hội thảo

Em Bùi Trọng Thế và mẹ chia sẻ trong Hội thảo

về hành trình vượt khó để có những bước phát triển bản thân khi bị khuyết tật.

Các thành viên tham dự Hội thảo đã được nghe Báo cáo đánh gia tăng cường sự tham gia của trẻ khuyết tật trong giáo dục hòa nhập, giai đoạn 2017-2020. Báo cáo cho thấy, trong những năm qua, tại các tỉnh Hòa Bình, Quảng Trị và Quảng Nam, các trường đã có sự hợp tác với các Ban Ngành tại địa phương trong việc vận động và hỗ trợ trẻ học hòa nhập; Học sinh khuyết tật từ các trường chuyên biệt được hỗ trợ khi ra học tại các trường hòa nhập (Giáo viên ở trường chuyên biệt hỗ trợ giáo viên trường hòa nhập trong thời gian đầu trẻ ra học hòa nhập); Đã có sự phối hợp giữa các trường, dự án, Phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT nhưng chưa liên tục (theo hoạt động) và chưa có hệ thống (văn bản hướng dẫn, chủ yếu vẫn bằng lời nói).

Một số hình ảnh trong Báo cáo đánh giá

Đa số trẻ em khuyết tật hào hứng với các hoạt động trải nghiệm vui chơi. Tuy nhiên Báo cáo còn chỉ cho thấy trong các lớp họp trẻ em khuyết tật vẫn còn bị bát nạt dù tình trạng này đã giảm thiểu nhiều so với trước đây.

Hội thảo đã diễn ra tốt đẹp và cung cấp khá nhiều thông tin hữu ích giúp cho các gia đình, nhà trường và xã hội tiếp tục đưa ra các sáng kiến đổi mới nhằm thúc đẩy sự hòa nhập sâu rộng và thiết thực hơn giữa trẻ em khuyết tật và trẻ em bình thường tại môi trường giáo dục.Micro-finance & Community Development Institute (MACDI)
Address: No. 15, 324/22 Alley, Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi
Tel: + 84-24 3759 0344 | Fax: + 84-4 3759 0344
Email: macdivn@gmail.com | Website: www.macdi.org