Macdi tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm

Vừa qua, tại xã Cán Tỷ, Hội phụ nữ tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện Tài chính vĩ mô và Phát triển cộng đồng (Macdi) tổ chức Lễ khởi động dự án “Tăng cường năng lực phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm”. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (GEF SGP UNDP).

Theo khảo sát, về các nguyên liệu sản xuất sản phẩm dệt truyền thống thực hiện bởi Viện tài chính Vi mô và Phát triển cộng đồng (Macdi) và Hội phụ nữ tỉnh Hà Giang tại 8 thôn của xã Cán Tỷ, 95% người dân chọn Chàm là nguyên liệu phổ biến nhất để nhuộm vải dệt. Qua tham vấn, khảo sát người dân cho biết cây thuốc nhuộm và dệt vải lanh có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

Việc khởi động dự án giúp cho 30 hộ chủ yếu là nữ trong HTX dệt lanh Cán Tỷ phát triển và bảo tồn các sản phẩm dệt truyền thống, giúp các chị em nâng cao tay nghề, ổn định sinh kế cho cộng đồng. Việc bảo tồn, phát triển cây chàm cũng như các cây thuốc nhuộm bản địa khác của vùng cao nguyên đá Đồng Văn góp phần vào cụ thể hóa thực hiện chủ trương của tỉnh Hà Giang về “ Phát triển dược liệu, gắn với xóa đói, giảm nghèo”.

Việc khởi động dự án “Tăng cường năng lực phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm” nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ dân tộc có đủ năng lực trong việc phát triển sản phẩm thông qua lồng ghép, gắn kết các giá trị văn hóa bản địa liên quan đến cây thuốc nhuộm màu vào sản phẩm, cải thiện năng lực tổ chức sản xuất và kết nối thị trường cho những sản phẩm địa phương tạo thu nhập ổn định. 

Mục tiêu dự án hướng đến việc bảo tồn và thúc đẩy cây nhuộm màu dệt vải truyền thống của người H’Mông, trong đó chủ đạo là cây Chàm, thông qua đó góp phần bảo tồn đa dạng sinh học vùng cao nguyên đá Đồng Văn và các giá trị bản địa của người dân tộc thiểu số. Các hoạt động của dự án cũng bao gồm đào tạo, nâng cao năng lực về tài chính, sổ sách, marketing, thiết kế sản phẩm lanh cho nhóm thụ hưởng dự án là Hợp tác xã Dệt Lanh Cán Tỷ.Micro-finance & Community Development Institute (MACDI)
Address: No. 15, 324/22 Alley, Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi
Tel: + 84-24 3759 0344 | Fax: + 84-4 3759 0344
Email: macdivn@gmail.com | Website: www.macdi.org