THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG NHÀ LƯỚI ƯƠM GIỐNG CÂY TẠI XÃ CÁN TỶ, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG

Viện Tài chính Vi mô và Phát triển Cộng đồng (MACDI) hiện đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học” tài trợ bởi GEF SGP UNDP tại xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, mã số dự án VNM/ICCA-GSI/2020/01.

Dự án hướng đến công tác bảo tồn các cây nhuộm màu truyền thống của địa phương, thông qua đó tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số qua các hoạt động đào tạo, dạy nghề để giữ gìn văn hoá bản địa. Khuôn khổ dự án VNM/ICCA-GSI/2020/01 bao gồm việc xây dựng một vườn ươm giống cây nhuộm màu phục vụ mục đích bảo tồn. MACDI thông báo đến các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ thông tin cụ thể như sau:

Nội dung đấu thầu: Xây dựng nhà lưới ươm giống cây

Địa điểm: Thôn Đầu Cầu II, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 18/3/2021

Hình thức: Nộp online qua hòm thư macdivn@gmail.com hoặc gửi hồ sơ về địa chỉ 324/22/15 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

  • Hồ sơ mời thầu và các biểu mẫu xem tại file đính kèm.

Thắc mắc xin liên hệ:

  • Điều phối dự án VNM/ICCA-GSI/2020/01 – Hoàng Thị Trà My
  • Tel: 0987389919, email: tramy.macdi@gmail.com.


Micro-finance & Community Development Institute (MACDI)
Address: No. 15, 324/22 Alley, Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi
Tel: + 84-24 3759 0344 | Fax: + 84-4 3759 0344
Email: macdivn@gmail.com | Website: www.macdi.org