Chương trình tập huấn, đào tạo thiết kế và làm sản phẩm lanh tại HTX Lanh Cán Tỷ

Dự án “Tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm, góp phần bảo tồn đa dạng vùng cao nguyên đá Đồng Văn” – VNM/ICCA-GSI/2020/01. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (GEF SGP UNDP).

Dự án do Viện Tài hính Vi mô và Phát triển Cộng đồng (MACDI) phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang cùng thực hiện. Mục tiêu dự án hướng đến việc bảo tồn và thúc đẩy cây nhuộm màu dệt vải truyền thống của người H’Mông, trong đó chủ đạo là cây Chàm, thông qua đó góp phần bảo tồn đa dạng sinh học vùng cao nguyên đá Đồng Văn và các giá trị bản địa của người dân tộc thiểu số. Các hoạt động của dự án cũng bao gồm đào tạo, nâng cao năng lực về tài chính, sổ sách, marketing, thiết kế sản phẩm lanh cho nhóm thụ hưởng dự án là Hợp tác xã Dệt Lanh Cán Tỷ.

Trong khuôn khổ dự án, ngày 24/4/2020 MACDI đã tổ chức chương trình tập huấn, đào tạo thiết kế và làm sản phẩm lanh tại trụ sở HTX Lanh Cán Tỷ cho 19 thành viên HTX. Trong 10 ngày diễn ra chương trình, Chuyên gia Võ Thi Nhung đã hướng dẫn các thành vên HTX thiết kế mẫu, tạo mẫu, kỹ thuật khâu may, kỹ thuật nhuộm…

Với sự hướng dẫn nhiệt tình của chuyên gia, nhờ tinh thần hay say học hỏi và kinh nghiệm sẵn có, các thành viên HTX đã nhanh chóng nắm bắt được nhiều kỹ thuật và cho ra đời những sản phẩm đầu tay thật đẹp mắt và ấn tượng.

Ảnh: Đỗ Bích Thúy & Thanh BằngMicro-finance & Community Development Institute (MACDI)
Address: No. 15, 324/22 Alley, Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi
Tel: + 84-24 3759 0344 | Fax: + 84-4 3759 0344
Email: macdivn@gmail.com | Website: www.macdi.org